Translate

сряда, 23 август 2017 г.

Избираеми учебни часове

Съгласно Наредба № 4 от 30.11.2015 за учебния план, учениците от 1., 2., 5. и 6. клас имат избираеми учебни часове (предишни ЗИП). Тези часове може да са за разширена подготовка по общообразователни предмети, чужд или майчин език, хореография, религия. Изисква се всяка паралелка да има рамков учебен план, който може да се различава в раздел Б и В.
За водене на тези часове се разработва учебна програма. Някои РУО предложиха образец на титулната страница.

На сайтовете на издателствата откриваме примерни програми.
Черпим опит от тях и пристъпваме към разработване на учебна програма за нашата паралелка. Тя включва:
  • представяне на програмата;
  • очаквани резултати;
  • учебно съдържание (годишно тематично разпределение);
  • дейности за придобиване на ключовите компетентности;
  • специфични методи и форми за оценяване.
Годишното тематично разпределение е на базата на избрано от нас учебно помагало (по възможност от авторите на учебниците ни, за да има пълен синхрон), но ако успеем да го съобразим и със специфичните особености на паралелката, планирането ни ще е по-ефективно.

събота, 19 август 2017 г.

Второкласно

Лятото ми премина в разглеждане и одобряване на проекти за учебници за 2. клас. Миналата година се измъчихме да нагаждаме нови програми към стари учебници и затова приех присърце мисията си на оценител. Четох, разглеждах, сравнявах проекти, от всеки си грабнах по нещо ценно. Спазвайки графика, вече направихме своя избор. Удовлетворена съм, че ще започнем учебната година с нови учебници. А дали те ще се окажат удачни, времето ще покаже.
Какъвто и избор да сме направили, важното е, че издателствата се опитват да ни улеснят, като предлагат примерни годишни разпределения по новите изисквания и ни спестяват ценно време. Е, обемът им е голям, около 200 страници за всички предмети във 2. клас.
Авторските колективи са помислили и за помагала за разширена подготовка. Смятам да се доверя на онези, които сме избрали, защото очаквам да има по-голям синхрон и дано скоро всички публикуват примерни годишни разпределения за разширена подготовка. 
И така лека-полека нещата се наместват и може би второкласниците ще започнат нормално учебната година.