Translate

събота, 16 септември 2017 г.

На добър час във втори клас!

Подготовката ни за посрещане на второкласниците е трескава, свързана с украса на класната стая, опаковане на учебниците, изработване на наръчник, седмично разписание, поздравителна картичка. Работим в екип с г-жа Попова, учител ЦДОУД, обсъждаме, творим, взаимно се допълваме.
Избрахме комплекта на издателство "Просвета плюс", озаглавен "Голямото приключение" и свързахме тематично украсата на класната стая. 
 Наръчник Картичка
Разчупване на леда
Имената на учениците са надписани върху молив. Всеки тегли обратно обърнат молив, прочита името и го предава на съученика си (при съвпадение остава у него). При сигнал учениците излизат и залепват своя молив около надписа. Така се оформя кът на класа.


Готови сме за 

На добър час във втори клас!

неделя, 3 септември 2017 г.

Календар 2017 - 2018

Спорна и успешна да е новата учебна година! МОН публикува заповедите за графика и датите на НВО. Хубавото е, че и учебниците за 2. и 6. клас вече са доставени. Издателствата ни предложиха и годишни разпределения. Вече спокойно можем да планираме. За улеснение правим и календар, изработен въз основа на издадените заповеди и решения на МС за официалните празници в България.