Translate

понеделник, 9 юли 2018 г.

Третокласни неволи

На родените през 2009 година деца им се падна честта да работят по нов учебен план, нови учебни програми и учебници. Справихме се с предизвикателството да нагаждаме стари учебници към нови програми през учебната 2016-2017 година. Хубавото е, че после нещата влязоха в своето русло и учебниците пристигнаха навреме при второкласниците. И така неизвестностите една по една се разрешават.
Новият учебен план породи въпроси кой ще преподава новия предмет компютърно моделиране, как ще се обучат толкова много учители, как ще се разпределят 2.5 ИУЧ. Е, вече има яснота!
Обсъждахме учебните програми, писахме становища.....
Преминахме през процедура за оценяване пригодността на проектите за учебници, предстои избора им.
Издателствата ни ухажват с уебинари, листовки, електронни учебници. Хубавото е, че ни предлагат годишни разпределения, електронни книги за учителя, набор от помагала.
И така випускът ни проправя пътя на новото! Обичаме предизвикателствата и се втурваме към поредните!