Translate

сряда, 13 февруари 2019 г.

Дигитален свят

Сформираме група за занимания по интереси "Дигитален свят" по Наредбата за приобщаващото образование. Тематичната област е "Дигитална креативност", подобласт "Програмиране и роботика". Третокласниците имат известни дигитални умения, придобите в часовете по разширена подготовка по информационни технологии и компютърно моделиране. Целта е да ги усъвършенстваме. Предвиждаме пътешествия с програмируемата играчка Пчеличка-Умничка из България, в света на математиката, на приказките. Очакват ни задачи за разчитане на QR кодове. Ще създаваме и решаваме тестове с LearningApps, ще програмираме в Code  и Scratch.
Очакваме учениците да  умеят да програмират играчката BeeBot и да усъвършенстват знанията си по човекът и природата, човекът и обществото, български и английски език, математика. Да умеят да създават проекти в съответните визуални среди, да решават и създават тестове в LearningApps, да четат и генерират кодове.Потапяме се в дигиталния свят ииии започваме да творим!