Translate

вторник, 26 март 2019 г.

Кариерно ориентиране

Познаваме ли професиите и инструментите? Ориентирани ли сме кариерно? Чрез интерактивни игри третокласниците обогатиха знанията си за различните професии. Разделени в екипи, под ръководството на кариерни консултанти от ЦЛТРДБ А. Ковачка, М. Ваклинска и Н. Радкова, преодоляваха различни препятствия. Редиха пъзел, разпознаваха професия и намираха с кои интструменти си служат работещите я. Решаваха кръстословици за професиите, редиха анаграми, за да получат названия на професии, измисляха професии по дадена буква.
Обзети от състезателен дух, се учеха да работят в екип. Получиха и подаръци за показаните резултати.
вторник, 12 март 2019 г.

Забавляваме се с QR кодове

Занимателно е в групата по интереси "Дигитален свят"! Усъвършенстваме дигиталните си умения чрез разчитане на QR кодове и изпълняваме мисии след мисии. Инсталираме си QR четец на смартфоните, а кодовете са създадени чрез онлайн генератор.
Разделяме се в екипи, имаме си пътен лист, измисляме име на екипа: "Пътешествие", "Бързи и яростни", "Яко е да си дете". Разпределяме задълженията си: един разчита кода, друг записва мисията, трети представя работата на екипа. Стремим се да работим в екип като споделяме идеи и участваме всички. Не е лесно! Някои се опитват да доминират, други отказват да работят! 
Първата мисия ни завежда в света на организмите. Първият екип записва всеядни животни, вторият  - растения и животни във водна среда, а третият - в сухоземна.
Втората мисия е в света на литературата, изброяваме приказки за животни, битови и вълшебни.
Третата мисия е в света на английския език. Плетем мрежи от думи: собствени имена, глаголи, думи с противоположно значение.
Реализираме междупредметни връзки, затвърдяваме знанията си, обогатяваме се с нови по забавен и иновативен начин.Хей, така се забавляваме ииии обучаваме!

понеделник, 4 март 2019 г.

Ден на розовата фланелка

Учениците от 3.а и 3.б с класни ръководители Теодоси Митковски и Тонка Панайотова, в присъствието на медицинската сестра Таня Николова и г-жа Мозурска, отбелязаха Международния ден за борба с училищния тормоз, известен като ден на розовата фланелка. Облечени в розово и закичени с розови фланелки, те разговаряха за толерантността. Изслушаха притчите за двете делви и спора на цветовете, преразказани от г-жа Данчова, старши експерт в РЗИ Благоевград, писаха послания и кичиха своите дръвчета, пяха и играха хоро заедно.