Translate

събота, 28 април 2018 г.

Критическо мислене

Учим се да развиваме критическото си мислене. Мислене, при което учениците изразяват собствено мнение, плод на техните идеи, ценности и убеждения. Мислят сами върху поставен въпрос или казус, търсят аргументи. И макар че сме само второкласници, ни е интересно. Текстът, който ни провокира е "Бобчо" от Юлия Момчилова.
Разсъждаваме върху въпроса "Одобряваш ли поведението на Бобчо? Защо?" Сформират се две групи, започва дебат "за" или "против". Участниците търсят аргументи, за да защитят мнението си. Е, трудно ни е да вземем отношение по отговора на преждеговорившия и след това да представим аргумента си, но нали сега се учим ;)

Учим се да си сътрудничим

Успешно прилагаме учене в група и чрез сътрудничество в час по разширена подготовка по математика. Групата се състои от двама ученици. Единият има помагало, другият - не. Единият чете бързо, но има дискалкулия. Другият чете бавно и не разбира прочетеното, но пък смята бързо. Разпределяме задачите и всеки прави това, в което е по-добър. Работят заедно, сътрудничат си, оказват си взаимопомощ, проявяват толерантност. Резултатът е налице. 


Учениците са ангажирани, не губят интерес, работата е диференцирана, подобрени са постиженията, има удовлетворение от свършената работа!

вторник, 24 април 2018 г.

Опознавам Европа

Щастливи етуинъри сме ние! Получихме великденски картички от Полша, Сърбия, България и Великобритания. Научихмме за обичаите традициите в тези страни. Интересни преживявания споделихме с португалски партньори за обучението на открито. Запознахме се с дейности в първия учебен ден в 56 училища от Италия, ТурцияБългария, Гърция, Португалия, Испания, Франция, Литва, Румъния, Украйна, Грузия, Албания, Полша, Словения, Великобритания. И така чрез работа в eTwinning опознаваме Европа и обогатяваме нашите познания.
Интересно премина и занятието на групата ни по проект "Твоят час" на тази тема. Използвахме наръчника "Ти и Европа", оцветявахме знамена, откривахме столици, научавахме важни факти за съответната страна, презентирахме пред съучениците си. Проверихме знанията си чрез игра.вторник, 17 април 2018 г.

Родители в действие

Работата по проекта "Твоят час" ни дава възможности да приобщаваме родителите към училището. Ментор на днешното ни занимание "Родители в действие" бе майката на Вени - Таня Грънчарова. Тя демонстрира как се изрязва по шаблон, бигова, сгъва, лепи и украсява парче торта. Мама Таня беше подготвила за сръчковците шаблони, панделка, пайети и лепенки за украса. Обгрижваше децата, помагаше при затруднения. Накрая с общи усилия тортата бе сглобена.
Благодарим, г-жо Грънчарова!
неделя, 1 април 2018 г.

Ориентиране по схема

В новата учебна програма по физическо възпитание и спорт е заложено ориентиране по схема на физкултурния салон и училищния двор. Приемаме предизвикателството и се учим как става това. Подготвяме се като чертаем и разчитаме схеми на дъската преди да практикуваме на терен.
Разделяме учениците в екипи и избираме лидер, който тегли лист със схемата. Разглеждат я и я обсъждат в екипа.


Предизвикателството увлича второкласниците и те се забавляват.

Тренираме ориентиране и в училищния двор. Мисиите могат да се обогатят в търсене на скрит предмет или разчитане на QR код.

Хей така учим и се забавляваме!