Translate

четвъртък, 1 август 2019 г.

Новости в НВО 4. клас

Предвиждат се новости в НВО за 4. клас. Изпити ще има само по БЕЛ и математика. Очаква се да бъдат интегрирани знания по обществени и природни науки в тестовете. Насрочени са датите 27 и 29 май 2020 г. с оглед на това, че четвъртокласниците имат 34 учебни седмици и ще приключат учебната година на 16 юни.
Увеличено е времетраенето на изпитите на 60 мин.
Изпитът по БЕЛ включва диктовка, четене с разбиране и задача за създаване на кратък текст. 
Чрез диктовката и езиковите задачи към нея ще се проверят компетентностите за правопис.  
Текстът за четене с разбиране и задачите за разбиране на текста са насочени към проверка на компетентностите за намиране и извличане на информация, обединяване в смислово цяло на структурните му елементи, осмисляне, тълкуване и оценяване на текста.
Задачата за създаване на кратък текст до 3-5 изречения (творческа) проверява компетентностите на четвъртокласниците за  изразяване на собствено мнение или обяснение на чуждо мнение по поставен въпрос.
Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2019 – 2020 година
По математика ще има общо 25 задачи, от които 18 задачи са с избираем отговор, 5 задачи – с кратък свободен отговор, 1 задача – с разширен свободен отговор и 1 задача – за проверка на интегрирани математически знания чрез няколко подусловия към нея.

Очакваме издателствата да се съобразят с промените и да ни предложат адекватни помагала с тестове.