Translate

петък, 31 юли 2015 г.

Идея за активиране на речниковия запас по английски език

Как да активираме речниковия запас на учениците в чуждоезиковото обучение? Съществуват различни похвати. В начален етап зрителните опори се използват често. Разглежда се картината, фронтално се припомня лексиката за цветове, дом, форми, растения, птици, природни явления и т.н. Проверяват се уменията на учениците за определено време да напишат думи по картината. Работните листове се събират след изтичане на времето, проверяват се и се излъчва победител.

вторник, 28 юли 2015 г.

Кое е излишното?

Усвояването на лексика в чуждоезиковото обучение развива мисленето, усъвършенства комуникативните умения, обогатява речниковия запас. Работните листове са насочени към усвояване и затвърждаване на лексикални единици, групирането им в гнезда, откриване на излишната дума. Учениците трябва да запишат наименованието на английски език и да зачертаят излишната дума.
понеделник, 27 юли 2015 г.

Работни листове по английски език

Овладяването на нова лексика е неизменна част от чуждоезиковото обучение. Систематизирането на думите в лексикални единици допринася за затвърдяване и е начин за изучаване на чужд език. Предложените работни листове допринасят за обогатяването на речниковия запас по английски език в начален етап по лесен и приятен начин.събота, 25 юли 2015 г.

Изучаване на таблицата

Изучаването на таблицата за умножение и деление понякога е трудно и скучно. На помощ идва онагледяването. В интернет откриваме богат набор от изображения, подходящи за класната стая или индивидуален постер.
С тях учениците по забавен начин усвояват действие умножение и деление.

сряда, 22 юли 2015 г.

Календар за учебната 2015-2016

MOН публикува проект на график на учебното време през 2015-2016 година. Въз основа на него, официалните празници и Великден (1 май 2016), изготвих календар за учебната година. 


вторник, 21 юли 2015 г.

Здравей, 4. клас!

И макар да е лято, и макар да сме ваканция, подготовката за предстоящата учебна година тече. Предстои да сме четвърти клас, последна година с този випуск. Какво ни очаква? Много предизвикателства и усилен труд! Ииии много забавления, разбира се! Какво ни е известно дотук?


Останалото предстои!