Translate

събота, 27 септември 2014 г.

Онагледяване по английски език чрез SmartArt

Идеи за приложение на SmartArt графики за онагледяване в часовете по английски език. Съществуват различни възможности за оформление в зависимост от целта.

неделя, 21 септември 2014 г.

Четене с разбиране

Според изискванията на PISA (Programme for International Student Assessment - международна програма за оценяване на учениците), те трябва да умеят да извличат информация от текст, схеми, диаграми, т.е. трябва да се задълбочават уменията им за четене с разбиране. Това е метод на четене, който има за цел интерпретиране и разбиране на писмения текст.За българската методика е нов и слабо застъпен. Липсва в книгите за учителя. През последните години се отпечатаха няколко помагала, които дават насоки. В тях се работи с непознати текстове. Но за да формираме умения у учениците, трябва все по-често да прилагаме форми и похвати в часовете по четене, насочени към дешифриране на съобщения, анализиране, мислене по въпроси, изграждащи лично мнение, и т.н. За целта учителят изработва работни листове, учи учениците да правят мисловна карта. Работен лист № 1
Работен лист № 2
След задълбочения анализ на творбата и четене с разбиране, можем да изградим мисловна карта.Тук ще откриете сайтове, където можете да направите мисловна карта.

петък, 19 септември 2014 г.

eTwinning

eTwinning е общност на училищата в Европа. След регистрация в платформата, можете да откриете партньори и да стартирате съвместен проект. За да се ориентирате по-лесно са предоставени комплекти и модули, от които можете да вземете идеи. Порталът дава богати възможности за професионално израстване чрез участие в учителските стаи, уебинари и събития. Участието в тези проекти носи въодушевление на учениците, мотивира ги за комуникиране с техни връстници от Европа, усъвършенстват езиковите и дигиталните си умения, учат се да работят в екип, да си сътрудничат. Опитът ни по eTwinning проекти: Give me a hand, be my friend! Easter Activities Let's get to know each other Великденски дейности 2013 Весела Коледа, Европа!

сряда, 17 септември 2014 г.

SmartArt графики

SmartArt графики от Office 2007,2010 и 2013 дават големи възможности за онагледяване. Те се вмъкват в word или PPP, избира се дизайн (списък, процес, йерархия, родствени връзки, матрица, пирамида, кръг), в зависимост от това, което искаме да илюстрираме.

неделя, 14 септември 2014 г.

Първият учебен ден

Новото образование изисква от учителя да умее да работи с дигитален фотоапарат/камера/телефон и да прави клипове, за да отразява събития от училищния живот, да ги споделя в сайта на класа. Няколко инструмента, с които можем да изработим видео: http://photopeach.com/home http://tripwow.tripadvisor.com/ http://www.slideroll.com/ http://smilebox.com/ http://web.photodex.com/ http://slide.ly bg.picinmotion.com kizoa.com ProShowGold, Wondershare Ето как през годините е протичал първият учебен ден при нас. 2014 2013 Изработено с инструмента slidely.

Tony Panayotova's Slidely by Slidely Slideshow

2012 Изработено с инструмента kizoa. 2010 Видеото е изработено с Movie maker 2010 и е победител във видео конкурс на мрежата на учители новатори teacher.bg 2008

четвъртък, 11 септември 2014 г.

Покани

Идеи за покани за различини училищни празненства, изработени с word и PPP 2010, 2013.

вторник, 9 септември 2014 г.

Publisher

Инструментът, намиращ се в офис пакета, предоставя шаблони за брошури, етикети, картички, флайери, сертификати.

Картички

Картички по различни поводи от училищния живот!

понеделник, 8 септември 2014 г.

www.fodey.com

С инструмента www.fodey.com можете да генерирате говорящо коте, катеричка, бухал, цвете, домат, нинджа, вестник, като въведете текст. Успешно можете да го използвате в обучението по роден и чужд език за мотивиране на учениците, за домашна работа. Create your own Animation Create your own Animation

неделя, 7 септември 2014 г.

За и против портфолиото

Много се изговори и изписа за портфолиото, изразиха се мнения "за" и "против". Нас още никой не ни е задължил, просто го приех като начин да изразиш себе си! Няма лошо в това учениците да се научат да показват постиженията си, хубавите си страни! Включихме и родителите с осигуряване на папки и джобове, при оформянето на страницата за семейството. Започнахме с няколко страници, но през следващите учебни години ще допълваме с нови. "За" портфолиото, защото тази своеобразна витрина, позволява да покажем най-добрите страни от развитието на личността. Прави се пожелание, без да се налагат шаблони. Ученикът е главен изпълнител, учителят насочва, родителят подпомага. "Против", ако има задължителен характер и наложени рамки, които го превръщат в досадно бреме. Нас никой не ни задължава и го правим за удоволствие.Децата с желание оформиха титулната страница, започнаха да подреждат в папката. Като гледам пламъчетата им в очите, когато показват папката и желанието им да се похвалят на всеки, съм убедена, че си заслужава! My portfolio on PhotoPeach

петък, 5 септември 2014 г.

Грамоти

Мениджмънтът на класа изисква често да връчваме грамоти по различни поводи. Използваме готови шаблони или вмъкваме изображение и текст в РРР 2013, а ако работим в word, можем да сложим и рамка на страницата. Използваме ефектите за текст, както и wordart.

четвъртък, 4 септември 2014 г.

Седмично разписание

Идеи за седмично разписание. Изработени са в РРР 2013, вмъкнати са изображения, таблици, смартартграфики.