Translate

вторник, 2 септември 2014 г.

Отново на училище

В началото на учебната година запознаваме родители и ученици с предстоящите задачи чрез презентации. Включваме информация за учебния план, учебници, необходими пособия и помагала, изисквания за тетрадки, график на учебно време, екскурзии,проекти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар