Translate

неделя, 27 ноември 2016 г.

eTwinning проект „Книгознайковци“

На поредното занимание на групата по интереси "Аз и другите" по проект "Твоят час" представям стартиралия наскоро eTwinning проект „Книгознайковци“. Основатели сме ние и Стефка Николаева от Свищов. В проекта се включиха още 44 български учители, а учениците са на възраст 7-12 г. Работният език е български. Целта е да се споделят дейности, проведени в националната седмица за насърчаване на четенето 10-14.10.2016 г. 
Основните дейности по проекта са:
Нашите визитки
Нашата програма
Нашият кът за четене
Нашите дейности
Нашето лого
Нашият избор за лого
Публичност на проекта
Крайният продукт е електронна книга, в която всеки партньор списва своите страници.
Представяне на проекта
Гласуване за лого

Значимостта на проекта се изразява в мащабността му: 46 партньори, от които 33 списаха свои глави в крайния продукт. 705 обхванати деца на възраст 5-12 години! Половината от партньорите са начинаещи в eTwinning програма и получиха указания и подкрепа за работа в платформата. В е-книга са отразени разнообразни дейности в българските училища и детски градини, свързани с насърчаване на четенето и ще бъде методическо помагало и извор на идеи за други учители.Запознаване с програмата eTwinning

Темата на поредното занимание на групата по интереси "Аз и другите" по проект "Твоят час" е "Запознаване с програмата eTwinning. Реализирани проекти". Показвам платформата на учениците, разказвам как се търсят партньори, как се стартира проект, как общуват партньорите, какви общи продукти създават.
Презентирам някои от реализираните проекти:


Децата гледат в заглас, разпознават бивши ученици. Спечелени са за каузата да работим по eTwinning проект!

понеделник, 21 ноември 2016 г.

При нас е весело!

Един по-различен час по изобразително изкуство в 1. клас. Темата е "Картина от различни материали" от учебника на Д. Димитров, издателство "Просвета". Разглеждаме предложенията на авторите, анализираме от какви материали са изработени.

Разделяме се на екипи, оформяме кътове за работа като съединяваме модулните маси.
Екипите получават задача да изработят есенно дърво, копирано по шаблон, с различни материали.

Екип № 1 - със сол. 

Екип № 2 - с леща.

Екип № 3 - с прежда.

Екип № 4 - с макарони.

Формирането на умения за работа в екип се случва бавно и трудно. Някои ученици доминират, други пасуват, трети влизат в пререкания. Но нали сме първокласници, сега се учим. Учениците обменяха идеи относно проекта си, любопитно надничаха към съседите. Истинско оживление настана, когато трябваше да измислят име на екипа си и кой ще презентира крайния продукт.

Екип № 1 "Стрели"

 Екип № 2 "Деца"

                                                   Екип № 3 "Есенен екип"

 Екип № 4 "Светкавица"
Оценяването се извърши по следните критерии: умения за работа в екип, умения за представяне на крайния продукт, организация и чистота на работното място.

Изложба със сътворените картини от различни материали.
Часът ни беше по-различен, учихме се да работим в екип, да представяме творбите си, да организираме и почистваме работното си място. Беше емоционално! Учихме и се забавлявахме, сработвахме характерите си, сътворихме с различни материали проектите си, бяхме креативни! Опитайте и вие, може да ви хареса!

четвъртък, 10 ноември 2016 г.

Аз и книгите

Второто занимание на групата ни по интереси "Аз и другите" ни отвежда в света на книгите. Петокласниците четат гатанки за книгата, представят литературна викторина. А първокласниците се надпреварват да отговарят и печелят наградки.
Ученици представят любима книжка
 Научихме 
 Чухме


 Работим в екип - Да разплетем плетеницата (Работните листове са споделени от Включващо обучение - ОУ "Проф. Марин Дринов" Панагюрище) 


 Познай героите от съответната приказка - работа в екип
Да направим книгоразделител

петък, 4 ноември 2016 г.

Аз и другите

Това е нашата дейност по интереси по проект "Твоят час". Участниците са ученици от 1.б и 5.б клас. Настоящи и бивши мои ученици. Големите учат в съседна стая и често наминават при нас. Тъгуват, споделят, обгрижват малките. А първокласниците са много горди, че имат големи приятели. Често включвам петокласниците като ментори в различни дейности.
Дейността ни цели:
  • Гражданско образование чрез работа по проекти в платформата eTwinning.
  • Учениците да опознаят себе си и другите чрез работа по еTwinning проекти.
  • Да добият компетентности да работят по проект с български и европейски партньори, да опознават чужди култури, да си сътрудничат и създават общи продукти.
  • Да се научат да комуникират на роден и на английски език.
  • Да придобият умения за работа в екип.

 Очакваните резултати са:
  • Формирани са компетентности у учениците за работа по е Twinning проекти.
  • Усъвършенстване езиковите компетентности на учениците по роден и чужд език.
  • Придобиване на умения за работа в екип, умения за сътрудничество и създаване на общи продукти.
  • Развиваване на креативността.
  • Развиваване на дигиталните умения и уменията за презентиране.
За успешно гражданско образование черпим идеи от помагалото "Да бъдеш гражданин". А в платформата eTwinning имаме богат опит - 12 приключени проекта и един активен.
Стартирахме с голямо вълнение проекта. На първата сбирка се опитахме да отговорим на въпроса "Кой съм аз?". Всеки участник разказа историята на своето име.

Детските личица се озаряват, когато чуят значението на своето име.
Петокласниците помагат на първокласниците да попълнят работния лист

Гордея се с уменията на петокласниците да подпомагат малките


 Игра "Аз се различавам по..."

 Игра "Приличаме си по ...."
Приликите и разликите не ни пречат да бъдем приятели

Научихме доста неща за себе си, опознахме другите по-добре, забавлявахме се.