Translate

неделя, 25 януари 2015 г.

Съчиняваме история пътувайки из Европа

Не можах да откажа на любезната покана на френски колега да представлявам България в eTwinning проекта "Съчиняваме история пътувайки из Европа". За целите, инструментите и очакваните резултати можете да прочетете тук. Можете да разгледате дневника на проекта и да проследите активността на европейските колеги.
Началото е интригуващо. Две френски деца Марк и Софи са във ваканция. Отиват в една колиба и решават да нарисуват красив пейзаж: поле със слънчогледи и синьо небе. Залепват гълъб на мира на картината. На другата сутрин отиват в колибката и виждат дупка на картината. Гълъбът е изчезнал. Те искат да го намерят, защото светът се нуждае от него. Мислят, че е отлетял в Испания и решават да го потърсят там. Пристигат и намират едно перо от него. 
Историята е започната от френските партньори. Те са нарисували как изглеждат децата. Какво ще видят и къде ще намерят следващото перо, решават, съчиняват и илюстрират партньорите от съответната страна, 33 на брой.
Ето как стартирахме нашите дейности. Запознахме се с героите и прочетохме началото.

Проследихме и очертахме маршрута. Всеки ученик слушаше наименованията на държавите на английски, чертаеше стрелката. Това допринесе за обогатяване на речниковия ни запас по английски език и за развитие на уменията ни за ориентиране по карта.

Зарадвахме се, че партньорите ни харесват нашата карта.
 • The map is great, and the 1st chapter as well. We`re going to start our work next week and hopefully we`ll finish in two-three weeks since I`m an English teacher and I see my pupils two lessons a week. I like the mixture of pupils drawings and photoes!
  - Posted by Jasmina Klanac, 23.01.2015
 • Thanks everybody for your interest and your messages.
  Congratulations for the map! We love it.

  - Posted by Edwige Gay, 22.01.2015
 • I like the trip's map. It is great. We are already working on the project. We read the chapter 1 and next week we are going to start writing the chapter two.
  We are lucky because we celebrate the escolar day of nonviolence and peace on thirtieth of January. What such a coincidence! The dove of peace and Marc and Sophie will be with us.
  Kind regards.
  Julia
Прочетохме първа глава на нашата съвместна история.

Иииии започваме да творим какво се случва с Марк и Софи, когато пристигат в България!
Как ще пристигнат от Турция - с кораб, самолет или автобус? В кой град? През кои други градове ще минат, какви забележителности ще видят? Какво ще им покажем в родния ни град? Къде ще открият перото от гълъба? Как ще напуснат България?

понеделник, 19 януари 2015 г.

Един знаменит час по ЗИП БЕЛ

Темата е "Знам и мога". Вземам идеи от помагалото на Булвест, но децата не разполагат с него. Целите са надграждане знанията за членуване на съществителни имена и развитие на комуникативноречевите умения за писане на съчинение по дадено начало. Започваме с диктовка на част от приказката на Джани Родари "Знаменитият валеж в Пиомбино". 
       Веднъж в Пиомбино завалели бонбони. Падали като големи зърна град, но били с различни цветове: зелени, розови, виолетови, сини. Едно дете налапало зелено зърно ей тъй, за опит, и открило, че ухае на мента. Друго дете опитало червено зърно — то миришело на ягода. 
             —Бонбони! Бонбони! 
            И всички се втурнали по улиците......... 
Учениците сами продължават историята. Дейност приятна и занимателна за тях. Часът се превърна в знаменит, когато чухме различните продължения и се забавлявахме с приумиците, когато събрахме творбите и направихме електронна книжка, която пък изпринтихме.

събота, 17 януари 2015 г.

Генератор за ръкописен текст

С онлайн генератора http://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-propisi/ може да се създаде ръкописен текст с шрифт Прописи. Стъпките са лесни:
1. Избери вида на страницата.

2. Избери вида на буквите.
3. Разположение на страницата - вертикално или хоризонтално.
4. Напиши задачата (Препиши красиво текста).
5. Набери текста.
6. Създай.

Бързо и лесно могат да се създадат работни листове по български и английски език, по математика и т.н.

четвъртък, 15 януари 2015 г.

Извънкласно четене


Часовете по извънкласно четене целят разширяване и обогатяне читателските интереси на учениците, развиване на уменията им за самостоятелно четене, за ориентиране в книгата, за самостоятелен избор на книга, усъвършенстване на четивните умения, уменията за възприеманене на художествен и научнопопулярен текст.
Изискват предварителна подготовка на учениците да намерят, прочетат, донесат книга, енциклопедия или отделна творба. В клас те споделят впечатления, информация за автора, други негови творби, препоръчват книги за прочит на съучениците си.  
В читанката за трети клас на Булвест творбите за извънкласно четене са обособени раздел За тези, които обичат да четат повече и са тематично, жанрово и по отношение на авторово присъствие свързани с изучаваните.
След като се коментирали желанието на децата за отглеждане на домашен любимец  с изучаване на Бобърчето, откъс от книгата "Чичо Фьодор, кучето и котаракът" на Едуард Успенски, продължаваме в часа по извънкласно четене да разнищваме темата с творбите Рекс на Госини и Семпе и Двете теми на Виктор Самуилов.
Препоръчвам на учениците линк да прочетат цялата история за Рекс, откъс от книгата "Малкият Никола". 
На постер препоръчвам други книги от поредицата.Отделяме епизодите, за да направят рисуван филм за домашна.
Водим дебат "Кой е прав - майката или детето?" в стихотворението Двете теми.
Изразително четене на стихотворението със задача да предадат нервността на майката и настоятелността на детето.

сряда, 14 януари 2015 г.

Съчинение по дадено начало

      В системата за развитие на комуникативноречевите умения на учениците в начален етап са включени съчинения по дадено начало. Превантивно още от 1. клас, когато се учим да пишем под диктовка, много често изисквам да разкажат какво се е случило след това. Поощрявам и най-малките наченки на словотворчество чрез поставяне тетрадката на табло, издаване на постер с творбата или събиране на съчиненията в електронна книжка. Постепенно съчиняването се превръща в приятна и възможна мисия.
  Четем с третокласниците откъс от „Динозавърското приключение на Джоди Болтън“ по Джереми Стронг. Необичайно начало! Разсъждаваме в екип какво се е случило в училищния двор, коридора и класната стая, когато се появила Джоди. Как са реагирали съучениците ѝ, учителите, директорът? Кого повикали? Къде я закарали? Как са се тревожили родителите ѝ, какво са предприели? Превърнала ли се е отново в момиче?

     Творбите събираме в книжка. В края на книжката са включени творби на ученици от предишни випуски. Усещате ли разликата в поколенията?

събота, 10 януари 2015 г.

Ключът на музиката

За трета поредна година ще се проведе национално състезание по музика.То дава възможност на учениците да демонстрират знания и умения, придобити в началния етап на основната образователна степен, както и в първия клас на средната образователна степен (IV, V и VI клас). „Ключът на музиката“ съдейства за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание по музика в задължителната подготовка и създава условия за изява на всички, които участват в конкурентна среда. Решаването на задачи предполага свободно боравене с основни знания за музиката в рамките на учебните програми по музика. Оценяваните компетентности на учениците са компетентностите, базирани в ДОИ за учебното съдържание по музика. Освен тях се оценяват и проявените творчески способности.
ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Националното състезание се провежда чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решават 15 задачи, обединени тематично и съобразени с учебния материал, изучен до момента на провеждането на съответния кръг на състезанието, както следва:
- задачи с избираем отговор от три посочени отговора, от които учениците трябва да посочат само верния;
- задачи с отворен отговор, като от учениците се изисква да допишат с думи или с графичен символ съответното знание;
- творческа задача, свързана със споделяне на възникнали представи и/или с обосновка на посочено твърдение.
След прослушване на звучащия пример е предвидено и осигурено време за избор на отговор.
Изпълнението на задачите е индивидуално.
В състезанието участват ученици от ІV, V и VI клас, разпределени в три възрастови групи.
Учебното съдържание по музика, върху което се определят задачите за IV клас, е както следва: общински кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за ІІІ и за ІV клас; областен кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за ІV клас; национален кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за начален етап.
Задачите и критериите за разпределение на точките по всяка задача при провеждане на трите кръга на състезанието се разработват от Националната комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката. След съгласуване с МОН се изпращат засекретени до РИО, а РИО - до училищата за провеждането на общинския и на областния кръг.
Учебното съдържание по музика, върху което се определят задачите за V клас, е както следва: общински кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за ІV и V клас; областен кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за V клас; национален кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за V клас и начален етап.
Учебното съдържание по музика, върху което се определят задачите за VI клас, е както следва: общински кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за V и VI клас; областен кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за VI клас; национален кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за VI клас и първият клас на прогимназиалния етап.
В деня на провеждането на съответния кръг задачите се разсекретяват от РИО с парола, която се оповестява в 9.00 часа в деня на състезанието за общинския и за областния кръг.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
1. ВРЕМЕТРАЕНЕ - 1 (един) учебен час (40 минути)
2. НАЧАЛО НА СЪСТЕЗАНИЕТО
- 10:00 часа за общинския (училищния) кръг
- 10:00 часа за областния кръг
- 14:00 часа за националния кръг
3. ГРАФИК
- общински (училищен) кръг – 20 януари 2015 г.
- областен кръг - 20 февруари 2015 г.
- национален кръг - 21-22 март 2015 г.
Домакин на националния кръг на състезанието „Ключът на музиката“ за учебната 2014-2015 година е РИО - Пловдив.
Теми от минали години:
4. клас
2014                            2014 5.клас
2015
2017                            2017 5. клас         2017 6. класhttps://drive.google.com/file/d/1Ex3su9hWfypD3min8jlUrOAaQUvMdcUG/view?usp=sharing

вторник, 6 януари 2015 г.

Онлайн инструменти

Обичате фотозанимавките, нали? Харесвате снимки в красиви тематични рамки. Бързо и лесно можете сами да изработите такива с онлайн инструмента http://framepiconline.com/. Избирате рамка, качвате снимка, настройвате големина и градуси на завъртане и създавате.
Колаж пък можете да създадете с онлайн инструмента 
http://createcollage.ru/. Избирате шаблон и после качвате снимки.

Нуждаете се от фрагмент от изображение? Можете да го изрежете с инструмента http://croppiconline.com/en. Избирате изображение, избирате част от него и изрязвате.

Забавно е, нали?

понеделник, 5 януари 2015 г.

Стимулиране на читателската активност

За да предизвикаме интерес у учениците към литературна творба, която изучаваме, можем да изработим постери с информация за автора, книгата, героите. Идеи за стимулиране на читателската активност:
 1. Поставяме постера в класната стая няколко дни преди запознаването с творбата.
 2. Публикуваме постера в сайта или групата на класа и по модела на обърната класна стая/flipped classroom призоваваме учениците да извлекат нужната ни информация.
 3. Показваме постера след задълбоченото възприемане на творбата, за да се стимулират учениците да потърсят и прочетат цялата творба. 
Постерите можем да изработим в PowerPoint Presentation или word.Интерактивни постери с изображение, текст, звук, видео, графики, линкове можем да  изработим с Glogster.

неделя, 4 януари 2015 г.

Споделяне на екран със скайп 7.0

Наскоро актуализирах скайпа си с версия 7.0 и забелязах функцията за споделяне на екран. Чрез нея, лесно можем да показваме екрана си през безплатно Skype обаждане. Процедурата е много лесна, по време на Skype разговор се натиска „+“ бутона и се избира  „сподели екрана“ или „share screens“. Skype позволява да сe сподели отделен прозорец или целия десктоп. Когато се свърши работата просто сe натиска „прекрати споделянето“ или „stop sharing“. Потребителите на Windows, както и тези на OS X, могат да се възползват от безплатната функция, като за това ще трябва да изтеглят последната версия на Skype.
Стъпките за споделяне можете да видите във видеото.

събота, 3 януари 2015 г.

Генератори за календари

Нова година, ново начало...Време за планиране. За целта ни е нужен календар.Можем да си изработим с онлайн генераторите http://calendarum.ru/http://www.offnote.net/
http://ramki.kinderyata.ru/http://www.loonapix.com/framer/cat51-Calendars/ Стъпките са лесни:

 1. Избирате календар.
 2. Качвате снимка.
 3. Намествате снимката.
 4. Правите надпис.
 5. Запазвате.
 6. Споделяте чрез линк или в социални мрежи, вграждате чрез код или сваляте на компютъра. 
Приятни занимания и не забравяйте да доставите някому радост като го дарите с календар за 2015 г. четвъртък, 1 януари 2015 г.

Фотогенератор PicJoke

Фотогенераторът PicJoke предлага богата колекция от фоторамки, систематизирани тематично. Избира се рамка, качва се снимка от компютъра, избира се фотоефект и забавната рамка е готова. Може да свалите на компютъра и като gif, можете да споделите линк или да вградите в сайт или форум.
Приятни забавления! 
Анимирана коледна рамка
Funny Pictures

Календар
Funny Pictures

Рамка за рожден ден
Funny Pictures

Коледа
Funny Pictures

Футбол
Funny Pictures

Коли
Funny Pictures