Translate

сряда, 16 януари 2019 г.

English is fun

Учим английски по лесен и забавен начин!
Правилото си спомни и знанията си провери!
Неопределителен член a се пише пред думи, започващи със съгласен, an - пред думи, започващи с гласен. Означава един.

 I, you, we, they have got (имам, притежавам)/he, she, it has gotThere is a/an.... - Там има един....
There are.......... - Там има много....