Translate

понеделник, 13 април 2015 г.

Изучаване на народната песен "Венци" в 3. клас

За психологическа подготовка на възприемането насочваме вниманието на учениците към изучената народна песен "Малка мома и славей се надпяват". Разсъждаваме каква е момата, какъв е славеят, какъв облог са имали, какво ли се е случило. Отбелязваме най-често употребяваните езикови средства в народните песни.
Следва емоционално-естетическо възприемане чрез прочит от учителя или запис от електронен учебник.
Проверяваме първичното възприемане чрез контролен въпрос "За какво се пее в песента?" Учениците четат наум, за да открият кой е героят в песента.
Задълбочаваме възприемането чрез анализ на текста.

Чрез подборно четене учениците доказват какви са пожеланията на всеки венец, правят изводи какви качества цени българинът.
Следва проверка на разбирането чрез задачи от учебната тетрадка и работен лист. Самостоятелен прочит на "Кът на малкия читател" и формиране на умения за извличане на информация.

Завършваме с цялостен прочит на песента, за да определят настроението в нея. Поставяме задачи за домашна работа/самоподготовка.