Translate

събота, 18 ноември 2017 г.

We are eTwinners


Стартира работатата ни по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“. "We are eTwinners" (Итуинъри сме ние") е група е по интереси и включва 14 ученици от 2. б клас.
I.                    Цели:
Работа по eTwinning проекти.
Формиране на компетентности за общуване на роден и чужд език.
Развитие на дигитални и презeнтационни компетентности.
Формиране на умения за работа в екип.
Развитие на компетентности за сътрудничество.
Опознаване на чужди култури.
Креативност за създаване на общ продукт с партньорите.
II.                  Очаквани резултати:
Учениците умеят да работят по eTwinning проекти.
Учениците умеят да представят себе си, училището и родината на партньорите си.
Учениците умеят да общуват на роден и английски език с партньорите си.
Развитие на компетентности за работа в екип.
Учениците знаят географски и исторически факти за страните от Европа, традиции, обичаи, забележителности.
Учениците проявяват инициативност, творчество и креативност за създаване на общи продукти.
Темата на първото ни занимание е "We are еTwinners". Разчупваме леда с играта "Радвам се да те видя". Споделяме спомени от миналогодишните дейности на групата "Аз и другите". Два от проектите ни са наградени с Национален знак за качество и връчваме сертификати. Обсъждаме какво ни предстои. Изработваме информационно табло за фоайето и творим върху работен лист "All about me".
вторник, 3 октомври 2017 г.

Шеста национална конференция "Насърчаване на четенето"

За шести пореден път ЦРЧР организира национална конференция за насърчаване на четенето. Темата тази година е "Помогни ми да прочета" и е свързана с приобщаващото образование. След проведен конкурс на разработка по темата, в Хисаря се събраха около 60 участници, които споделиха своите идеи. 
Програмата бе наситена.


Приятни емоции очакваха участниците в "Световното кафене". Разделени в екипи, обхождахме кътовете и генерирахме идеи по темите, представени от модераторите: "Урокът по четене, който пропуснах", "Какво мотивира децата да четат", "Четенето и родителите", "Четенето и изкуството", "Насърчаване на четенето чрез проекти", "Четенето и децата със СОП".
Всеки участник беше донесъл книга, която подреди на изложбата и представи. Книгите бяха дарени на 
Народно читалище "Освобождение-1884" с. Шейново
Конференцията бе среща с единомишленици, работилница за нови идеи, приятни емоции, песни, разходки, нови приятелства.
събота, 16 септември 2017 г.

На добър час във втори клас!

Подготовката ни за посрещане на второкласниците е трескава, свързана с украса на класната стая, опаковане на учебниците, изработване на наръчник, седмично разписание, поздравителна картичка. Работим в екип с г-жа Попова, учител ЦДОУД, обсъждаме, творим, взаимно се допълваме.
Избрахме комплекта на издателство "Просвета плюс", озаглавен "Голямото приключение" и свързахме тематично украсата на класната стая. 
 Наръчник Картичка
Разчупване на леда
Имената на учениците са надписани върху молив. Всеки тегли обратно обърнат молив, прочита името и го предава на съученика си (при съвпадение остава у него). При сигнал учениците излизат и залепват своя молив около надписа. Така се оформя кът на класа.


Готови сме за 

На добър час във втори клас!

неделя, 3 септември 2017 г.

Календар 2017 - 2018

Спорна и успешна да е новата учебна година! МОН публикува заповедите за графика и датите на НВО. Хубавото е, че и учебниците за 2. и 6. клас вече са доставени. Издателствата ни предложиха и годишни разпределения. Вече спокойно можем да планираме. За улеснение правим и календар, изработен въз основа на издадените заповеди и решения на МС за официалните празници в България.

сряда, 23 август 2017 г.

Избираеми учебни часове

Съгласно Наредба № 4 от 30.11.2015 за учебния план, учениците от 1., 2., 5. и 6. клас имат избираеми учебни часове (предишни ЗИП). Тези часове може да са за разширена подготовка по общообразователни предмети, чужд или майчин език, хореография, религия. Изисква се всяка паралелка да има рамков учебен план, който може да се различава в раздел Б и В.
За водене на тези часове се разработва учебна програма. Някои РУО предложиха образец на титулната страница.

На сайтовете на издателствата откриваме примерни програми.
Черпим опит от тях и пристъпваме към разработване на учебна програма за нашата паралелка. Тя включва:
  • представяне на програмата;
  • очаквани резултати;
  • учебно съдържание (годишно тематично разпределение);
  • дейности за придобиване на ключовите компетентности;
  • специфични методи и форми за оценяване.
Годишното тематично разпределение е на базата на избрано от нас учебно помагало (по възможност от авторите на учебниците ни, за да има пълен синхрон), но ако успеем да го съобразим и със специфичните особености на паралелката, планирането ни ще е по-ефективно.

събота, 19 август 2017 г.

Второкласно

Лятото ми премина в разглеждане и одобряване на проекти за учебници за 2. клас. Миналата година се измъчихме да нагаждаме нови програми към стари учебници и затова приех присърце мисията си на оценител. Четох, разглеждах, сравнявах проекти, от всеки си грабнах по нещо ценно. Спазвайки графика, вече направихме своя избор. Удовлетворена съм, че ще започнем учебната година с нови учебници. А дали те ще се окажат удачни, времето ще покаже.
Какъвто и избор да сме направили, важното е, че издателствата се опитват да ни улеснят, като предлагат примерни годишни разпределения по новите изисквания и ни спестяват ценно време. Е, обемът им е голям, около 200 страници за всички предмети във 2. клас.
Авторските колективи са помислили и за помагала за разширена подготовка. Смятам да се доверя на онези, които сме избрали, защото очаквам да има по-голям синхрон и дано скоро всички публикуват примерни годишни разпределения за разширена подготовка. 
И така лека-полека нещата се наместват и може би второкласниците ще започнат нормално учебната година.

петък, 7 юли 2017 г.

Четвърти международен конкурс "Извънкласните и извънучилищните дейности"

Радостта ни бе голяма, когато разбрахме, че сме сред наградените. Работата на групата започна с много неясноти, нооо с ясното съзнание, че ще се забавляваме, ще се учим да работим по eTwinning проекти, че ще бъдем активни граждани. Удовлетворени сме от сътвореното и от признанието на труда ни!
Наградите бяха връчени от министъра на образованието Красимир Вълчев на официална церемония в СОК Камчия.събота, 1 юли 2017 г.

Процедура за оценяване пригодността на проектите на учебници

Вече има яснота за графика на дейностите, свързани с оценяване пригодността на проектите на учебници за 2. клас, 6. и 8. клас.

На сайта на МОН са публикувани указания, списък на училищата, в които ще се извършва оценяване и списъци на проектите по съответните предмети и класове.

утвърдени със Заповед №РД09-2668/30.06.2017 г. на министъра на образованието и науката


Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти за II клас

Приятни занимания в горещините ;)