Translate

четвъртък, 21 декември 2017 г.

Outdoor learning in our countries

eTwinning проектът ни "Outdoor learning in our countries"/"Учене на открито в нашите страни" стартира на живо по време на международен семинар в Хърватска. Даниела (Португалия)  ме откри по описанието ми в https://www.zeemaps.com/, а по-късно присъединихме и Лилиана (Азорски острови). Обсъдихме целите на проекта, работния процес и крайните резултати. Дейностите ни започнаха през октомври.

Основната цел на проекта е да споделим какви дейности за учене на открито се използват в отделните страни и да ги публикуваме в електронна книга. Чрез работата по проекта учениците ще усъвършенстват своите езикови компетентности по чужд език, уменията си за работа в екип, уменията за сътрудничество и съвместни дейности с чуждестранни партньори.
Първата ни дейност е свързана с представянето.
И следват дейностите ни за учене на открито.
Малки изследователи
Урок по околен свят, проведен в училищния двор. Учениците са разделени в екипи и всеки екип описва какви дървета, храсти, треви и животни са открили в определения им участък от двора.Математика с есенни листа


Спорт на открито на 21.09 - световен ден на мира
Ако проектът ни ви заинтригува, можете да надникнете в 

Дневник на проекта

Съвместният ни продукт - електронна книга.

Няма коментари:

Публикуване на коментар