Translate

вторник, 30 януари 2018 г.

We are eTwinners

Представителна изява на групата ни по интереси "We are eTwinners" по проект "Твоят час". Презентираме пред гостите какво правим, кои наши eTwinning проекти са отличени, по какви проекти работим в момента, какви са нашите крайни продукти. Подготвили сме викторина с награди за гостите.

И когато гостите се затрудняват...

 Сертификати за активното ни участие


сряда, 24 януари 2018 г.

Мисловни карти

Систематизираме и задълбочаваме знанията си за растенията чрез изработване на мисловни карти. Първата изработваме съвместно, а после второкласниците я пречертават. Следващият път очертавам задачата и няколко разклонения, а учениците сами оформят картата. И така докато се научат сами да ги изработват.


Лапбук "Растения"

Опитваме се да систематизираме и обобщим знанията си за растенията с изработването на лапбук - ръчно изработена сгъваема информационна книжка. Второкласниците попълват таблиците, изрязват, лепят, оцветяват, учат чрез правене, работят в екип, представят проектите си на партньори по eTwinning проект "Учене на открито".


Забавно е! Опитайте и вие!

неделя, 7 януари 2018 г.

The most beautiful Christmas picture with short English wishes - International A rt contest 2017

"The most beautiful Christmas picture with short English wishes - International Art contest 2017"/"Най-хубавата коледна рисунка с кратко пожелание на английски език - Международен конкурс за изкуство 2017" е eTwinning проект с 58 партньори от Италия, Турция, Гърция, България, Португалия, Испания, Франция, Румъния, Литва, Грузия, Латвия, Украйна, Словения, Великобритания, Полша и Албания. Целта е да се мотивират учениците да нарисуват коледна рисунка с пожелания, написани на английски език. Всяко училище избира 4 най-красиви рисунки и ги качва в галерията на проекта. Чрез гласуване се избират най-красивите.
Нашите рисунки


Дневник на проекта

Знак за качество


Can I be your friend?

Поемаме поредното предизвикателство с моите етуинъри! Проектът "Can I be your friend?"/"Може ли да бъда твой приятел?" ни грабна в началото на учебната година.Той е насочен към 4-11 годишни деца, които споделят как са посрещнати на първия учебен ден.
Партньорите са 56 училища от Италия, Турция, България, Гърция, Португалия, Испания, Франция, Литва, Румъния, Украйна, Грузия, Албания, Полша, Словения, Великобритания.
Цели:

Подобряване на езиковите умения  по чужди езици.

Подобряване на междукултурните и гражданските умения.

Развиване на социални и граждански умения.

Запознаване с народите и откриване на нов европейски контекст.

Използване на технологии и създаване на мултимедийни продукти.

Подобряване на мотивацията за учене.

работен процес

1) През септември участващите училища ще покажат снимки и ще започнат да подготвят материалите, които да споделят

2) Към края на септември и октомври ще публикуват видео и снимки на проведените дейности за посрещане на децата в началото на тази година.
очаквани резултати


Умения за сътрудничество и съвместна работа.

Формиране на афективна, когнитивна и емоционална отвореност към различни култури.

Изучаването на английски език чрез такива преживявания ще им даде възможност да се отворят за всички, като подобри комуникационните умения в по-широк смисъл.


НАШЕТО ВИДЕОЗНАК ЗА КАЧЕСТВО