Translate

сряда, 25 февруари 2015 г.

Самостоятелна работа - прилагателно име

Старателно обобщаваме знанията си за прилагателно име. Използваме езиковия кът от учебника, както и този от електронния учебник.

 Правим мисловна карта на изученото за прилагателното име.
Време е да проверим какво умеем чрез тест.

Самостоятелната работа се оценява по посочената скала. Поместен е и текстът за диктовка и критериите по които се оценява.


събота, 21 февруари 2015 г.

Онлайн генератори за облаци от думи


Онлайн генератори за създаване на облаци от думи
http://www.jasondavies.com/wordcloud/#
http://www.tagxedo.com/app.html
http://www.festisite.com/text-layout/#2,0 
Намират приложение в обучението по всички учебни предмети. Ето няколко идеи:
1.Човекът и природата


Огради морските животни!

2. Български език
Огради съществителните имена!

3. Литература
Отдели пословиците!
4. Английски език
Огради думите за храна!