Translate

събота, 21 февруари 2015 г.

Онлайн генератори за облаци от думи


Онлайн генератори за създаване на облаци от думи
http://www.jasondavies.com/wordcloud/#
http://www.tagxedo.com/app.html
http://www.festisite.com/text-layout/#2,0 
Намират приложение в обучението по всички учебни предмети. Ето няколко идеи:
1.Човекът и природата


Огради морските животни!

2. Български език
Огради съществителните имена!

3. Литература
Отдели пословиците!
4. Английски език
Огради думите за храна!

Няма коментари:

Публикуване на коментар