Translate

събота, 16 април 2016 г.

Училището на моите мечти

В часовете за формиране на комуникативноречеви умения четвъртокласниците са изправени пред предизвикателството да направят нехудожествено описание.
Актуализираме знанията си за описание и нехудожествен текст, четем предложения текст, откриваме темата, опорните думи, избираме подходящо заглавие, изтъкваме защо текстът е нехудожествено описание.
Пристъпваме към подготовка за нехудожествено описание. Поставяме задачата да се опише училището. Учениците избират едно от предложените заглавия, уточняваме плана, посочваме опорни думи. Устно отделни ученици съчиняват, като отново акцентираме върху особеностите на нехудожественото описание: описание на предмета, негови качества, предназчение без да се изразява отношение към него.
Сполучливите детски творби публикуваме в електронна книжка.