Translate

понеделник, 5 януари 2015 г.

Стимулиране на читателската активност

За да предизвикаме интерес у учениците към литературна творба, която изучаваме, можем да изработим постери с информация за автора, книгата, героите. Идеи за стимулиране на читателската активност:
  1. Поставяме постера в класната стая няколко дни преди запознаването с творбата.
  2. Публикуваме постера в сайта или групата на класа и по модела на обърната класна стая/flipped classroom призоваваме учениците да извлекат нужната ни информация.
  3. Показваме постера след задълбоченото възприемане на творбата, за да се стимулират учениците да потърсят и прочетат цялата творба. 
Постерите можем да изработим в PowerPoint Presentation или word.Интерактивни постери с изображение, текст, звук, видео, графики, линкове можем да  изработим с Glogster.

Няма коментари:

Публикуване на коментар