Translate

понеделник, 21 ноември 2016 г.

При нас е весело!

Един по-различен час по изобразително изкуство в 1. клас. Темата е "Картина от различни материали" от учебника на Д. Димитров, издателство "Просвета". Разглеждаме предложенията на авторите, анализираме от какви материали са изработени.

Разделяме се на екипи, оформяме кътове за работа като съединяваме модулните маси.
Екипите получават задача да изработят есенно дърво, копирано по шаблон, с различни материали.

Екип № 1 - със сол. 

Екип № 2 - с леща.

Екип № 3 - с прежда.

Екип № 4 - с макарони.

Формирането на умения за работа в екип се случва бавно и трудно. Някои ученици доминират, други пасуват, трети влизат в пререкания. Но нали сме първокласници, сега се учим. Учениците обменяха идеи относно проекта си, любопитно надничаха към съседите. Истинско оживление настана, когато трябваше да измислят име на екипа си и кой ще презентира крайния продукт.

Екип № 1 "Стрели"

 Екип № 2 "Деца"

                                                   Екип № 3 "Есенен екип"

 Екип № 4 "Светкавица"
Оценяването се извърши по следните критерии: умения за работа в екип, умения за представяне на крайния продукт, организация и чистота на работното място.

Изложба със сътворените картини от различни материали.
Часът ни беше по-различен, учихме се да работим в екип, да представяме творбите си, да организираме и почистваме работното си място. Беше емоционално! Учихме и се забавлявахме, сработвахме характерите си, сътворихме с различни материали проектите си, бяхме креативни! Опитайте и вие, може да ви хареса!

Няма коментари:

Публикуване на коментар