Translate

неделя, 21 септември 2014 г.

Четене с разбиране

Според изискванията на PISA (Programme for International Student Assessment - международна програма за оценяване на учениците), те трябва да умеят да извличат информация от текст, схеми, диаграми, т.е. трябва да се задълбочават уменията им за четене с разбиране. Това е метод на четене, който има за цел интерпретиране и разбиране на писмения текст.За българската методика е нов и слабо застъпен. Липсва в книгите за учителя. През последните години се отпечатаха няколко помагала, които дават насоки. В тях се работи с непознати текстове. Но за да формираме умения у учениците, трябва все по-често да прилагаме форми и похвати в часовете по четене, насочени към дешифриране на съобщения, анализиране, мислене по въпроси, изграждащи лично мнение, и т.н. За целта учителят изработва работни листове, учи учениците да правят мисловна карта. Работен лист № 1
Работен лист № 2
След задълбочения анализ на творбата и четене с разбиране, можем да изградим мисловна карта.Тук ще откриете сайтове, където можете да направите мисловна карта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар