Translate

сряда, 17 септември 2014 г.

SmartArt графики

SmartArt графики от Office 2007,2010 и 2013 дават големи възможности за онагледяване. Те се вмъкват в word или PPP, избира се дизайн (списък, процес, йерархия, родствени връзки, матрица, пирамида, кръг), в зависимост от това, което искаме да илюстрираме.

Няма коментари:

Публикуване на коментар