Translate

вторник, 28 юли 2015 г.

Кое е излишното?

Усвояването на лексика в чуждоезиковото обучение развива мисленето, усъвършенства комуникативните умения, обогатява речниковия запас. Работните листове са насочени към усвояване и затвърждаване на лексикални единици, групирането им в гнезда, откриване на излишната дума. Учениците трябва да запишат наименованието на английски език и да зачертаят излишната дума.
1 коментар: