Translate

събота, 9 юни 2018 г.

Компютърно моделиране

Съгласно Наредба № 4 за учебния план от учебната 2018-2019 в 3. клас се въвежда новият учебен предмет компютърно моделиране с един час седмичен хорариум. Какво ще се изучава научаваме от учебната програма. Основните теми са 7: дигитални устройства, управление на дигитална идентичност, конструиране на последователни действия, конструиране на повтарящи се действия, визуална среда за програмиране, работа с текст и звук и анимация.
Съгласно Наредба № 12, предметът ще се води от началния учител на класа. За целта МОН провежда обучение на началните учители, които наесен ще водяг 3. клас. Поетапно в годините всички начални учители ще преминат такова обучение. Хорариумът на обучението е не по-нисък от 32 ч. Програмата е следната:

Вече има 6 проекта на учебници по компютърно моделиране. Хубавото е, че в авторските колективи освен доказали се учени 
Rumyana PapanchevaKrasi Dimitrova има и действащи учители, познати в гилдията с иновативните си идеи: 
Антоанета МилановаАнгел АнгеловТаня Сребрева, Vili Dafcheva, Vera GeorgievaMaya Djabirova.
Издателствата проведоха уебинари за представяне на учебниците си:
Електронни учебници и годишни разпределения:

Книги за учителя:

Информирани, поемаме към поредното предизвикателство в 3. клас!

Няма коментари:

Публикуване на коментар