Translate

събота, 2 май 2015 г.

Обучение чрез въпроси

Въпросите присъстват непрекъснато в обучението. С тях провокираме мисленето, проверяваме вниманието, степента на разбиране и усвояване. 
Споделям две идеи за обучение чрез въпроси.

"Горещият стол"
Описание: Ученик сяда на горещия стол. Останалите от класа му задават въпроси от изучения материал по учебния предмет. Ако ученикът отговори правилно, получава точка или жетон. Играта може да се приложи в началото на часа за актуализиране на стари знания или към края за проверка на новите знания. Задайки въпроси, учениците по непринуден и емоционален начин преговарят, задълбочават знанията си, правят обобщение и са активни участници в учебния процес.
Например в час по човекът и природата в 3. клас по темата "Разнообразие в растителния свят", учениците задават следните въпроси:
Какви видове растения според стъблото знаеш?
Какви видове растения според листата знаеш?
Какви растения има във водата? В гората? Високо в планината?
Кои са частите на растението?
Кои са необходимите условия за живот на растенията?В час по български език
Съществително име
Какво означава?
С кой въпрос се открива?
В кой род е? В кое число? Какъв вид?
Бременските градски музиканти - Братя Грим

Зар с въпроси
Изработен е зар с въпроси. Особено подходящ за часовете по литература, човек и природа, човек и общество, за анализиране на поведенчески прояви, решаване на конфликти.
I вариант: Учителят хвърля зара и задава въпроса, а учениците търсят отговора.
II вариант: Ученик хвърля зара и измисля въпрос, започващ с въпросителната дума от областта на изучаваната тема. 
Играта подпомага четенето с разбиране, задълбочава възприемането, активизира учениците.
Изучаване на баснята на Езоп "Селянинът и неговите синове"
Къде става действието? Кога? Кои са героите? Как се чувства бащата? Какво казва на синовете си? Защо постъпва така?


Английски език Blue Skies 3.rd grade с.27
Who are they?
Where are they?
What is Mark/Amy/mum/dad doing?
Who is watching TV?
Who is painting?


Смятам, че умението да формулираш въпрос, да изслушаш, да отговориш адекватно е важно в социалния ни живот, затова трябва да се формира от най-ранна възраст. От начина по който човек пита, личи колко е вещ по темата, как е разбрал прочетения текст, умее ли да чете с разбиране.

2 коментара: