Translate

четвъртък, 13 август 2015 г.

Диференцирана работа по английски език

Чували сте притчата за слонското училище, нали? Знаем, че децата са различни, учат и усвояват по различен начин. И затова използваме диференциране на учебното съдържание. Речниковият запас на роден и чужд език е строго индивидуален. Работният лист дава възможност на учениците да се самодиференцират по сложност и трудност. Най-лесната задача е да пишат само думи по картината, свързани с лексиката за части на тяло, цветове, ученически принадлежности, дрехи, числа. По-трудната е да съставят изречения и най-трудната да съчинят разказ. Диференцирането ще бъде и по количество, защото някои ученици ще се задоволят с първа задача, а други ще изпълнят всички. Работният лист дава възможност и за дифенциране по самостоятелност. Едни ученици ще работят самостоятелно, други ще ползват речник или помощ.

След самостоятелна работа върху предложения работен лист, се прави проверка на изпълнението, дава се възможност да се допълват пропуски, да се обогатяват знанията.


Няма коментари:

Публикуване на коментар