Translate

четвъртък, 17 декември 2015 г.

Задълбочаване на възприемането

Изработването на мисловни карти в час по литература спомага за задълбочаване на възприемането и разбиране на текста. Идеята е да научим учениците сами да извличат и анализират информация. Даваме основни насоки:
 • Да се използва бял лист хартия минимум А4, разположен хоризонтално.Колкото по-голям е листът, толкова по-добре.
 • В центъра му се разполага образ на проблема/задачата/централната идея.
 • От центъра излизат дебели разклонения с асоциации към централната идея (определени думи, изображения, символи) — те означават главните раздели на картата.
 • Централните клони винаги да са по-плътни от останалите.
 • Желателно е да се използват печатни букви за разклоненията или съответстващи им графични елементи.
 • Основните разклонения имат подразклонения, свързани с ключови думи.Те са с по-тънки линии и с по-малка големина на ключовите думи.
 • Дължината на линията да съответства на дължината на думите.
 • Да се използват линии, наподобяващи клони (органични линии). Кривите линии добавят разнообразие в картата, намаляват монотонността и са по-лесни за запомняне.
 • Да се използва различен цвят за всяко отделно разклонение и да се оставя достатъчно разстояние между тях. Да се използват поне три различни цвята.
 • По възможност се вмъква разнообразна визуална декорация — форми, цветове, обем, шрифт, стрелки, изображения.
 • Добре е да се използват колкото се може повече изображения — вместо думи или като добавка към тях.
 • Добре е да се изработи индивидуален стил.
За демонстрация използваме инструмента SimpleMind. Изтъкваме основните характеристики на разказа.
Правим мисловна карта върху изучавани разкази.
Няма коментари:

Публикуване на коментар