Translate

сряда, 11 януари 2017 г.

LearningApps.org

LearningApps.org е Web 2.0 приложение, подкрепящо учебния процес с помощта на интерактивни модули. Те могат да бъдат използвани за обучение във вида, в който са създадени, а също така да се променят лесно и бързо в оперативен режим. Целта е събраните интерактивни блокове да бъдат обществено достъпни. Тези блокове (т. нар. приложения или упражнения) не са включени в конкретни програми или сценарии, но могат да бъдат използвани по подходящ начин в учебния процес. 
Приложението е преведено на български език от Поли Рангелова и много български учители се изявяват като автори на интерактивни учебни модули по различни предмети. Стъпките на създаване са: възникване на идея, избор на шаблон, изпълване със съдържание, запазване и публикуване на модула. Когато той се публикува публично, се категоризира и лесно се открива от други ползватели. Може да се вгражда в сайтове. 
Създадена е група във Фейсбук, където креативни български учители сроделят творенията си и взаимно се учим и обогатяваме.
Моите модули
Зарибяващо е, опитайте и вие!

Няма коментари:

Публикуване на коментар