Translate

понеделник, 6 февруари 2017 г.

Моето училище

Това е поредната тема на групата по интереси по проект "Твоят час". Започваме с мозъчна атака, за да генерираме идеи как да представим нашето училище. Учениците предлагат, че е важно да съобщим името му, броя на учениците и учителите, каква е сградата. Предлагам да изработим постер във формата на мисловна карта. Учениците са разделени в екипи. Всеки екип получава плик с работни листове. Задачата изисква да изрежат елементите, да прочетат надписите и да ги съотнесат към съответен елемент от картата. Екипите решават къде и как ще подредят елементите върху постера. Подреждаме, разместваме, лепим, свързваме. Всеки екип презентира своя дял от мисловната карта. Готовият общ продукт поставяме във фоайето.
И така обогатихме знанията си за нашето училище, учихме се да работим по проект, в екип, радвахме се на крайния си продукт, генерирахме идеи, научихме как се прави мисловна карта ииии се забавлявахме.

Няма коментари:

Публикуване на коментар