Translate

вторник, 23 май 2017 г.

Умея да презентирам родината си

Учим се да презентираме родината си пред партньори по eTwinning проекти. Предизвикателство за първокласниците е да разказват по догадка, тъй като презентацията е на английски език. Освен презентационни компетентности, развиваме и чуждоезикови. Общата култура на някои ученици им позволява да разберат надписите на английски език (учим го говоримо само) на географски понятия, традиции, национални ястия, известни писатели, певци, спортисти.
Макар и малки вече умеем за представяме себе си, родината, училището, да изразяваме активна гражданска позиция, да работим по проекти, да интегрираме информационните технологии.

Няма коментари:

Публикуване на коментар