Translate

събота, 1 юли 2017 г.

Процедура за оценяване пригодността на проектите на учебници

Вече има яснота за графика на дейностите, свързани с оценяване пригодността на проектите на учебници за 2. клас, 6. и 8. клас.

На сайта на МОН са публикувани указания, списък на училищата, в които ще се извършва оценяване и списъци на проектите по съответните предмети и класове.

утвърдени със Заповед №РД09-2668/30.06.2017 г. на министъра на образованието и науката


Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти за II клас

Приятни занимания в горещините ;)

Няма коментари:

Публикуване на коментар