Translate

сряда, 23 август 2017 г.

Избираеми учебни часове

Съгласно Наредба № 4 от 30.11.2015 за учебния план, учениците от 1., 2., 5. и 6. клас имат избираеми учебни часове (предишни ЗИП). Тези часове може да са за разширена подготовка по общообразователни предмети, чужд или майчин език, хореография, религия. Изисква се всяка паралелка да има рамков учебен план, който може да се различава в раздел Б и В.
За водене на тези часове се разработва учебна програма. Някои РУО предложиха образец на титулната страница.

На сайтовете на издателствата откриваме примерни програми.
Черпим опит от тях и пристъпваме към разработване на учебна програма за нашата паралелка. Тя включва:
  • представяне на програмата;
  • очаквани резултати;
  • учебно съдържание (годишно тематично разпределение);
  • дейности за придобиване на ключовите компетентности;
  • специфични методи и форми за оценяване.
Годишното тематично разпределение е на базата на избрано от нас учебно помагало (по възможност от авторите на учебниците ни, за да има пълен синхрон), но ако успеем да го съобразим и със специфичните особености на паралелката, планирането ни ще е по-ефективно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар