Translate

четвъртък, 28 август 2014 г.

Електронни книги с ученически творби

Издаването на електронни книги е добър мотивиращ фактор да преодолеем скуката в часовете за развитие на комуникативно-речевите умения на учениците. Най-сполучливите текстове се набират в word, вмъкват се изображения, може да се сложи рамка и цвят на страницата, записва се в pdf формат и се качва в някои от сайтовете http://issuu.com/, http://www.calameo.com/, http://www.youblisher.com/,www.joomag.com/. Сайтовее генерират HTML код, с който могат да се вградят в сайта на класа. Така направената книжка може да се отпечата. Учениците са горди, че са истински творци и тяхната творба е намерила място в книжката.
Няма коментари:

Публикуване на коментар