Translate

вторник, 26 август 2014 г.

Glogster EDU

Glogster EDU e глобална платформа за създаване на мултимедийни постери, в които се вгражда картина, звук, видео, графики, данни. Платформата дава богати възможности за творчество на иновативни учители и ученици. Щастлива съм, че съм одобрена за неин посланик. Идеи как да използваме Glogster EDU в мениджмънта на класа:по повод събитие, новина, реклама, проекти, отделни учебни предмети, обърната класна стая и т.н.

1 коментар: