Translate

събота, 22 ноември 2014 г.

eTwinning проект

Стартираме нов eTwinning проект "Developing creativity in after-school activities in primary classes"
"Pазвитие на креативност в извънкласните дейности в начален етап".

ЦЕЛИ

  1. Споделяне на добри практики в дейности по интереси.
  2. Подобряване на езиковите компетентности.
  3. Формиране на положително отношение към тези дейности.

РАБОТЕН ПРОЦЕС 

Учениците създават рисунки и модели, украсяват ги с думи на английски език, правят снимки и видео.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  1. Развитие на креативност в дейности по интереси.
  2. Положителен ефект върху цялостното развитие на ученика.
  3. Творческата себеизява да формира креативност, отговорност и отвореност на личността.

Най-напред 10 партньори от Португалия, Литва, България, Полша, Грузия, Турция се представиха.


По втората дейност учениците рисуват и правят картички, постери, апликират и надписват изобразените предмети на английски и роден език.

Видеа и творби на партньорите може да се видят тук

Няма коментари:

Публикуване на коментар