Translate

събота, 1 април 2017 г.

Аз имам права

Темата "Аз имам права и уважавам правата на другите" по проекта "Твоят час" е насочена към гражданското образование на участниците в групата по интереси "Аз и другите". Черпим идеи от помагалото 

Започваме занятието с музикалната игра "Радвам се да те видя"Запознаваме се с основните права на детето според Конвенцията на ООН:
 • живот и развитие;
 • име и гражданство и отглеждане в семейна среда;
 • поддържане на връзка с родителите и събиране на семейството;
 • свобода на мнението и изслушване по всички въпроси, засягащи детето;
 •  свобода на изразяване и право на информация;
 • свобода на мисълта, съвестта, религията, сдружаването;
 • защита на личния живот, семейство, дом, кореспонденция, чест и репутация;
 • достъп до полезна за развитието на детето информация и защита от вредна информация;
 • закрила от насилие, унижения, изтезания и лишаване от свобода;
 • възможно най-добро здраве, достъп до здравни услуги, обществено осигуряване;
 • най-добър възможен жизнен стандарт според възможностите на отговорните за детето хора и институции;
 • безплатно и задължително начално образование, различни форми на средно и висше образование, достъп до знания,
 • насочени към развитието на детето;
 • отдих, почивка, културна и творческа дейност;
 • защита от всички форми на експлоатация, наркотици, сексуално насилие, търговия с деца.

Провеждаме беседа:
Какво означава изразът „имаш право“?
Какви права имат хората?
Кой защитава правата на хората?
Децата имат ли права? Важно ли е децата да имат права, или права имат само възрастните, защото знаят повече, работят, носят отговорност?
Какви права имат децата?
Наблюдавали ли сте случаи, в които някой нарушава правата на детето?
Към кого можеш да се обърнеш за помощ ,ако някой нарушава правата ти?
Играем играта " Кръг на доверието"
Децата застават в кръг прави, с плътно прилепени рамене един до друг, така че да се образува здрава верига, която не може лесно да се прекъсне или премине. Всички се стремят да не допуснат кръгът да се прекъсне независимо от опитите на хора отвън да преминат през него. За да допуснат някого в кръга, те трябва да са убедени, че искат да го направят. Един ученик остава извън кръга. Неговата задача е да направи всичко възможно да проникне в кръга, но не със сила, а като убеди някои от съучениците си да го пуснат между тях. Възможно е да не успее от първия опит, но това не бива да го отчайва, важно е да продължава да опитва и да намира бързо различни аргументи, за да го пуснат при тях. Ако успее да ги убеди, че си заслужава да му отворят кръга, ще стане част от цялото. При нужда насочете учениците, като им помогнете да формулират разнообразни аргументи, без да им давате готови решения, които да повтарят, например:
Аз съм най-добрият ти приятел.
Мога да ти помогна за контролното.
Аз също имам право да съм в кръга, защото съм от този клас.
Обещавам ти да ...
Тъжно ми е да съм сам отвън.
След това друг ученик излиза извън кръга и се опитва по свой начин да намери пролука в него. Играта може да се изиграе няколко пъти, за да се видят различни стратегии на действие за отстояване на собствената позиция и правото да бъдеш част от групата. След изиграването дискутираме:
Как се чувства човек, който е отделен от другите?
Как се чувстват тези, които са част от кръга и са много тясно свързани с другите?
Кой има право да бъде вътре в кръга?
Как решаваме, че някой е ценен за нас и му позволяваме да бъде част от нашата група?
Как можем да реагираме без насилие или агресия, ако някой ограничава нашите права?
Има ли право някой да ни пречи да се учим, да бъдем част от един ученически клас, да избираме училището си?
Може ли някой да ни задължи да направим нещо, ако ние не искаме?

Учениците чрез симулация се учат да правят свои избори. Всеки се поставя в ситуация и се възползва от правото си да избере трима от присъстващите. Понякога водещ е критерият симпатия или приятелство, но с времето осъзнаваме, че качествата на човека са по-важни при избор.
С кого ще риташ футбол?
С кого ще правиш проект на рисунка за конкурс?
С кого ще подготвите танц за училищния празник?
С кого ще драматизирате приказка?
С кого ще почистите класната стая?
Кого избираш в твоя отбор за състезание по бягане?
Няма коментари:

Публикуване на коментар