Translate

понеделник, 19 юни 2017 г.

Проекти на учебници за 2. клас

Какво му трябва на един оценител? 
😉Запознаване с основните нормативни уредби.
😉Достъп до проектите на учебници.
😉Достатъчно време да прегледа и оцени проектите.
😉Регистрация в платформата и оценяване пригодността и приложимостта на проектите.
Сериозен труд в разгара на летния отпуск. От нас зависи колко сериозно ще се отнесем към процедурата или просто ще натиснем бутона "Приложим" без да сме разгледали дори проекта. Защото при другия бутон "Неприложим" пък се изисква мотивировка. А за да я напишеш, трябва добре да познаваш изискванията, на които трябва да отговарят проектите, внимателно да си прегледал и открил налични ли са в проекта.
И докато чакаме установените срокове, можем да надникнем и разгледаме частично проектите на "Просвета", "Булвест 2000", "Анубис". Другите издателства засега се въздържат да ги споделят.


Няма коментари:

Публикуване на коментар