Translate

вторник, 24 април 2018 г.

Опознавам Европа

Щастливи етуинъри сме ние! Получихме великденски картички от Полша, Сърбия, България и Великобритания. Научихмме за обичаите традициите в тези страни. Интересни преживявания споделихме с португалски партньори за обучението на открито. Запознахме се с дейности в първия учебен ден в 56 училища от Италия, ТурцияБългария, Гърция, Португалия, Испания, Франция, Литва, Румъния, Украйна, Грузия, Албания, Полша, Словения, Великобритания. И така чрез работа в eTwinning опознаваме Европа и обогатяваме нашите познания.
Интересно премина и занятието на групата ни по проект "Твоят час" на тази тема. Използвахме наръчника "Ти и Европа", оцветявахме знамена, откривахме столици, научавахме важни факти за съответната страна, презентирахме пред съучениците си. Проверихме знанията си чрез игра.1 коментар: