Translate

събота, 28 април 2018 г.

Критическо мислене

Учим се да развиваме критическото си мислене. Мислене, при което учениците изразяват собствено мнение, плод на техните идеи, ценности и убеждения. Мислят сами върху поставен въпрос или казус, търсят аргументи. И макар че сме само второкласници, ни е интересно. Текстът, който ни провокира е "Бобчо" от Юлия Момчилова.
Разсъждаваме върху въпроса "Одобряваш ли поведението на Бобчо? Защо?" Сформират се две групи, започва дебат "за" или "против". Участниците търсят аргументи, за да защитят мнението си. Е, трудно ни е да вземем отношение по отговора на преждеговорившия и след това да представим аргумента си, но нали сега се учим ;)

Няма коментари:

Публикуване на коментар