Translate

вторник, 29 май 2018 г.

We are eTwinners

Цяла година се забавляваме с членовете на групата по интереси "We are eTwinners" по проект "Твоят час". Дойде ред и на заключителната ни публична изява. С радост споделихме пред нашите гости преживяното. Разказахме им за четирите eTwinning проекта, за интересни занимания: "Презентирам родината си", "Опознавам Европа", "Европейски магазин", "Умея да общувам". За най-приятните ни занимания "Готвим с мама" и "Родители в действие", за които благодарим на г-жа Гулева и г-жа Грънчарова. Демонстрирахме работата с програмируемата играчка Пчеличка-Умничка, закупена със средства по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Изненадахме гостите с викторина и награди. Награди и сертификати получиха и щастливите етуинъри.Щастливи етуинъри сме ние учениците от 2.б, защото:
Весело и забавно е при нас!

Няма коментари:

Публикуване на коментар