Translate

събота, 27 август 2016 г.

Учебната 2016-2017

Очертава се да бъде година на големи промени ииии големи проблеми. В сила е нов закон за предучилищно и училищно образование.
Приети са следните наредби. Издадени са нови заповеди. Тече обсъждането на още няколко ДОС.
За улеснение на директорите е издаден календар на дейностите.
Издателство "Просвета" ги подпомогна с образци на изискваните документи:
Стратегия за развитие
Правилник за дейността на училището
Мерки за повишаване на качеството 
Етичен кодекс 
План за справяне с тормоза 
Програма за предоставяне на равни възможности
План за контролна дейност 
Правилник за пропусквателен режим 
Рамков учебен план
За учителите в 1. и 5. клас на сайтовете на съответните издателства са качени готови тематични разпределения.
Учебен план 1. клас 
Учебен план 5. клас
Примерни титулни страници 
В процес на уточнение са изискванията на експертите за изготвяне на разпределения за избираемите и факултативни часове. Няма никакви указания за изготвяне на годишни разпределения от учителите на група при целодневна организация на учебния ден.
Подготовката за новата учебна година кипи от месец август. Четене и препрочитане на огромната информация, онлайн обсъждане в педагогически форуми, споделяне. И непрекъснато възникват въпроси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар